Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2200 2016-07-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS KRIŠNOS SĄMONĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RENGINIUS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS KRIŠNOS SĄMONĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RENGINIUS   

 

2016 m. liepos 28 d. Nr. A30-2200

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  Vilniaus Krišnos sąmonės religinei bendruomenei 2016 m. rugpjūčio 13 d.:

1.1. 11–14 val. organizuoti eitynes, dalyviams einant šaligatviais nuo Raugyklos g. 23 Raugyklos ir Rūdninkų gatvėmis, per Rotušės aikštę, Didžiąja ir Pilies gatvėmis, per Katedros aikštę iki Odminių skvero, toliau eiti traukiant už virvių vežimą dviračių takais Gedimino prospekto dalimi iki Vinco Kudirkos aikštės, toliau Gedimino prospektu, J. Tumo–Vaižganto gatve, per Baltąjį tiltą iki pievos prie Baltojo tilto;

1.2. nuo 7 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 14–19 val. organizuoti šventę, kuria siekiama supažindinti vilniečius su Indijos vedine kultūra ir filosofija pievoje prie Baltojo tilto (baigiamuosius darbus atlikti iki 22 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginių metu, o jiems pasibaigus (iki rugpjūčio 13 d. 23 val.) sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius  (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti renginių dalyvių saugumą;

2.5. vežimą važiuojamąja dalimi traukti paliekant laisvą kelią transporto priemonėms ir dviračiams;

2.6. užtikrinti tvarkingą dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.7. užtikrinti eitynių kolonos palydą;

2.8. užtikrinti, kad eitynių metu naudojamas vežimas nebūtų aukštesnis kaip 4 metrai;

2.9. esant galimybei eitynes organizuoti šaligatviais, laikantis Kelių eismo taisyklių;

2.10. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintos dangos, šaligatviai ar veja, o padarytos žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.11. nevažiuoti automobiliais ant vejos, išskyrus renginius aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.12. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto juos nutraukti;

2.13 netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė      

______________

 

 

Į pradžią