Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2222 2016-08-02
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTUS BERNARDINŲ SODE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTUS BERNARDINŲ SODE

 

  2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr.          A30-2222

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai Menų cechui nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugsėjo 2–3 d. 17–22 val. organizuoti jaunųjų džiazo atlikėjų koncertus Bernardinų sode (baigiamuosius darbus atliekant iki rugsėjo 4 d. 6 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos koncertų metu ir jiems pasibaigus (iki rugsėjo 4 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti koncertų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad koncertų metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti koncertų dalyvių saugumą;

2.6. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo koncertų metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.7. užtikrinti, kad koncertų metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto juos nutraukti;

2.8. koncertų vietas ir laiką Bernardinų sode papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.9. nevažiuoti automobiliais į Bernardinų sodą, išskyrus koncertus aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.10. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.11. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems Bernardinų sode vykstantiems renginiams, o tikslią koncertų vietą rugsėjo 2–3 d. suderinti su renginių „Sostinės dienos 2016“ organizatoriumi – viešąja įstaiga „Vilniaus festivaliai“.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncertų metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią