Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2219 2016-08-02
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SAVANORIO ARTŪRO SAKALAUSKO 25-ŲJŲ ŽŪTIES METINIŲ MINĖJIMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI SAVANORIO ARTŪRO SAKALAUSKO 25-ŲJŲ ŽŪTIES METINIŲ MINĖJIMĄ

 

  2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr.   A30-2219

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms 2016 m. rugpjūčio 21 d. 18–19 val. organizuoti savanorio Artūro Sakalausko 25-ųjų žūties metinių minėjimą – rikiuotę prie paminklinio akmens A. Goštauto gatvėje (18–19 val. ribojant transporto eismą A. Goštauto gatvėje).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką minėjimo metu, o jam pasibaigus per 1 valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl minėjimo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti minėjimo dalyvių saugumą;

2.4. minėjimo vietą ir laiką papildomai suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;

2.5. užtikrinti, kad minėjimo metu nebūtų padaryta žala kelio dangai ar vejai, o esant žalai ją atlyginti;

2.6. laikinų kelio ženklų pastatymą ir eismo ribojimą A. Goštauto gatvėje papildomai suderinti su renginio „Velomaratonas 2016“ organizatoriais;

2.7. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą rugpjūčio 21 d. 18–19 val.  draudžiant transporto eismą A. Goštauto gatvės dalyje tarp A. Tumėno ir Gynėjų gatvių (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir saugų eismą minėjimo metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie galimus eismo ribojimus minėjimo metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią