Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2229 2016-08-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DVIRAČIŲ MARATONĄ „VELOMARATONAS 2016“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI DVIRAČIŲ MARATONĄ „VELOMARATONAS 2016“   

 

  2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr.  A30-2229

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriui organizuoti dviračių maratoną „Velomaratonas 2016“:

1.1. nuo 2016 m. rugpjūčio 3 iki 22 d. pakabinti dviračių maratoną viešinančius tentus virš V. Kudirkos, J. Jasinskio, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, A. Jakšto, Architektų, T. Narbuto, T. Kosciuškos, Justiniškių, Žemaitės, Švitrigailos, J. Basanavičiaus ir Kauno gatvių, Laisvės ir Savanorių prospektų;

1.2. nuo rugpjūčio 15 iki 22 d. Gedimino prospekte pakabinti dviračių maratoną viešinančias vėliavėles;

1.3. rugpjūčio 20 d. 4.30–6.30 val. įrengti laikinus kelio ženklus, draudžiančius sustoti transporto priemonėms Upės ir Vytauto gatvėse;

1.4. nuo rugpjūčio 20 d. 16 val. pradėti paruošiamuosius darbus laikiniems kelio ženklams įrengti visoje maratono trasoje nedraudžiant transporto eismo;

1.5. rugpjūčio 20 d. 1 val. pradėti paruošiamuosius darbus Nepriklausomybės aikštėje ir Gedimino prospekte;

1.6. rugpjūčio 21 d. 6.30–18 val. organizuoti dviračių maratoną „Velomaratonas 2016“: dalyviams startuoti Nepriklausomybės aikštėje bei važiuoti Gedimino prospektu (nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų), Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, privažiavus iki transporto žiedo apsisukti ir važiuoti tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A. Goštauto gatve ir Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (viešąją įstaigą „Nacionalinis automobilių klubas“):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų maratono metu ir jam pasibaigus (iki rugpjūčio 22 d.        8 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti maratono metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo dviračių maratono metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą dviračių maratono metu;

2.6. starto ir finišo vietą Nepriklausomybės aikštėje suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po maratono (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.9. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.10. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir maratono metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia dviračių maratono trasos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.11. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas dviračių maratono metu;

2.12. numatyti ir iki rugpjūčio 15 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.13. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.14. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.15. parengti ir kartu su kelio ženklais rugpjūčio nuo 15 d. pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi dviračių maratono teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi maratono teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.16. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.17. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.18. užtikrinti dviračių maratono dalyvių ir žiūrovų saugumą maratono metu;

2.19. starto ir finišo vietoje pastatytą techninę įrangą išmontuoti iki 2016 m. rugpjūčio     22 d. 6 val., maratono trasoje pastatytas tvoras nuo važiuojamosios dalies patraukti iš karto pasibaigus dviračių maratonui, o jas surinkti ir išvežti iš renginio teritorijos kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 22 d. 6 val.

3. N u s t a t a u, kad 2016 m. rugpjūčio 21 d. 5.30–18 val. draudžiamas transporto eismas  ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje, o A. Goštauto gatvės dalyje tarp A. Tumėno ir Gynėjų gatvių – iki 19 val., atsižvelgiant į minėtoje gatvėje vykstantį Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų organizuojamą renginį.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką dviračių maratono metu ir užtikrinti saugų eismą dviračių maratono trasoje;

4.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.2.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ pakeisti viešojo transporto maršrutų trasas maratono metu;

4.2.2. pateikti Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriui informaciją apie eismo ribojimus ir laikinus viešojo transporto maršrutų pakeitimus maratono metu;

4.2.3. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ rugpjūčio 20 d. pagal maratono organizatorių pateiktą schemą organizatoriams pateikti 900 metrų  laikinų tvorelių dviračių maratono saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus maratonui; 

4.2.4. dviračių maratono trasoje užtikrinti maksimaliai saugią gatvių dangą, rugpjūčio 18–19 d. panaikinti duobes, Arsenalo ir T. Vrublevskio gatvių sankryžoje esančius grindinio tarpelius užpilti cemento ir žvyro mišiniu;

4.2.5. rugpjūčio 16–17 d. dviračių maratono trasoje išvalyti dulkes, smulkų smėlį ir šiukšles (ypač smėlio sankaupas šalia bortelių) nuo gatvių važiuojamosios dalies;

4.2.6. pagal galimybes starto ir finišo prieigose (prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų) pastatyti atliekų rūšiavimo konteinerius;

4.2.7. Eismo organizavimo skyriui (kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ ir uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“) organizuoti informacijos apie tvarkaraščių pakeitimus išplatinimą stotelėse, autobusuose, troleibusuose (numatant autobusuose ir troleibusuose garsinių įrašų pakeitimą pagal pakeistas maršruto trasas) ir apie viešojo transporto pakeitimus dviračių maratono metu skelbti kitose informavimo priemonėse (švieslentėse, interneto svetainėje ir t. t.);

4.2.8. 2016 m. rugpjūčio 21 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3. Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių  metu.      

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie dviračių maratoną ir pagal Miesto ūkio ir transporto departamento pateiktą informaciją – apie eismo ribojimus ir laikinus viešojo transporto maršrutų pakeitimus dviračių maratono metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią