Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2230 2016-08-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „NIKE“ NAKTINĮ MOTERŲ BĖGIMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „NIKE“ NAKTINĮ MOTERŲ BĖGIMĄ   

 

  2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr.  A30-2230

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai Tarptautiniam maratonui kartu su uždarąja akcine bendrove „Sporto dvasia“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriumi organizuoti „Nike“ naktinį moterų bėgimą:

1.1. 2016 m. rugpjūčio 23 d. 8 val. pradėti paruošiamuosius darbus įrengiant informacijos ir prekybos paviljoną Rotušės aikštėje;

1.2. rugpjūčio 24–27 d. 10–20 val. informacijos paviljone registruoti dalyvius, išduoti numerius, skleisti informaciją apie renginį, prekiauti sporto prekėmis;

1.3. rugpjūčio 26 d. nuo 6 val. pradėti paruošiamuosius darbus Rotušės aikštėje;

1.4. rugpjūčio 27 d. nuo 6 val. atlikti paruošiamuosius darbus Rotušės aikštėje ir visoje bėgimo trasoje, aptverti automobilių stovėjimo vietas Didžiosios gatvės dalyje nuo Stiklių gatvės iki Vilniaus rotušės;

1.5. rugpjūčio 27 d. 19–23 val. organizuoti „Nike“ naktinį moterų bėgimą – starto ir finišo vietą įrengti Rotušės aikštėje bei dalyviams bėgti iš anksto numatyta trasa (nuo Rotušės aikštės Didžiąja, Vokiečių, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėmis, Bernardinų sodu, Šv. Bonifaco, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Latako, Pilies, Šv. Jono, Gaono, Stiklių, Didžiąja gatvėmis iki Rotušės aikštės.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius (viešąją įstaigą Tarptautinį maratoną kartu su uždarąja akcine bendrove „Sporto dvasia“):

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų bėgimo metu ir jam pasibaigus (iki rugpjūčio 28 d. 10 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti bėgimo metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo bėgimo metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą bėgimo metu;

2.6. bėgimo vietą ir laiką Rotušės aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus rotuše, o Bernardinų sode – su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. pasirašyti su Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.9. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.10. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir bėgimo metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia bėgimo trasos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.11. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas bėgimo metu;

2.12. numatyti ir iki rugpjūčio 20 d. su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.13. paskirti atsakingą koordinatorių už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.14. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ir informacinius ženklus;

2.15. parengti ir kartu su kelio ženklais pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi bėgimo teritorijoje uždaromos gatvės ir galimi bėgimo teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.16. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.17. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.18. užtikrinti bėgimo dalyvių ir žiūrovų saugumą, pastatyti apsaugines tvoras bėgimo trasoje;

2.19. starto ir finišo vietoje pastatytą techninę įrangą išmontuoti iki 2016 m. rugpjūčio     28 d. 6 val., bėgimo trasoje pastatytas tvoras nuo važiuojamosios dalies patraukti iš karto pasibaigus bėgimui, o jas surinkti ir išvežti iš renginio teritorijos kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 28 d. 6 val.

3. N u s t a t a u, kad 2016 m. rugpjūčio 27 d. 20.45–22 val. draudžiamas transporto eismas Didžiosios gatvės dalyje nuo Stiklių gatvės iki Vilniaus rotušės, o 20.50–21.45 val. visoje bėgimo trasoje.

4. P a v e d u:

4.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą bėgimo metu;

4.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

4.2.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2016 m. rugpjūčio 27 d. bėgimo trasoje pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą, per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą bėgimo trasoje;

4.2.2. pateikti Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriui informaciją apie eismo ribojimus ir laikinus viešojo transporto maršrutų pakeitimus bėgimo metu;

4.2.3. 2016 m. rugpjūčio 27 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3. Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu.       

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie bėgimą ir pagal Miesto ūkio ir transporto departamento pateiktą informaciją – apie eismo ribojimus ir laikinus viešojo transporto maršrutų pakeitimus bėgimo metu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią