Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2231 2016-08-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ, SKIRTĄ MOKSLO METŲ PRADŽIAI IR LAISVĖS DIENAI PAMINĖTI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ, SKIRTĄ MOKSLO METŲ PRADŽIAI IR LAISVĖS DIENAI PAMINĖTI

 

  2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr.   A30-2231

Vilnius

         

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u Lietuvos muzikų rėmimo fondui kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriumi:

1.1 nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. pradėti paruošiamuosius darbus Simono Daukanto aikštėje;

1.2. rugsėjo 1 d. 12 val. organizuoti repeticiją, o 19–20.30 val. koncertą, skirtą paminėti mokslo metų pradžią ir Laisvės dieną Simono Daukanto aikštėje (koncerto metu 19–20.30 val. riboti transporto eismą Universiteto gatvėje).

2. Į p a r e i g o j u organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncerto metu, o jam pasibaigus (iki rugsėjo 1 d. 22 val.) sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncerto metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.4. koncerto vietą ir laiką papildomai suderinti su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija;

2.5. užtikrinti koncerto dalyvių saugumą;

2.6. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir Simono Daukanto aikštės, išskyrus koncertą aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.7. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis, o esant asmenų skundų dėl rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir prireikus koncerto metu drausti transporto eismą Universiteto gatve.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią