Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2232 2016-08-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ ROTUŠĖS AIKŠTĖJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ ROTUŠĖS AIKŠTĖJE

 

  2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr.          A30-2232

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Znad Wilii radijo stotis“ 2016 m. rugsėjo 8 d. nuo 10 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o rugsėjo 10 d. 16–22 val. organizuoti koncertą Rotušės aikštėje (baigiamuosius darbus atliekant iki rugsėjo 11 d. 6 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijos koncerto metu ir jam pasibaigus (iki rugsėjo 11 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių ir konteinerių pastatymo, šiukšlių išvežimo bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti koncerto metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. akredituotoje laboratorijoje užsakyti triukšmo lygio matavimus koncerto metu;

2.6. triukšmo lygio matavimų vietas ir laiką iš anksto suderinti su Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriumi. Matavimų rezultatai turi būti nedelsiant (ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po koncerto) pateikti Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui;

2.7. užtikrinti koncerto dalyvių saugumą ir aptverti koncerto teritoriją;

2.8. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo koncerto metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.9. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

2.10. koncerto vietą ir laiką Rotušės aikštėje papildomai suderinti su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

2.11. užtikrinti, kad paruošiamųjų (baigiamųjų) darbų ir koncerto metu nebūtų trikdomas lauko kavinių bei šalia koncerto vietos esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas;

2.12. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir Rotušės aikštės, išskyrus koncertą aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.13. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.14. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncerto metu.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią