Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2298 2016-08-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILTIES FESTIVALĮ

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILTIES FESTIVALĮ

 

 

 2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr.  A30-2298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  protestantų bažnyčiai „Naujoji karta“ nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d. 6 val. pradėti paruošiamuosius darbus, pastatyti palapinę, o 22–27 d. 19–22 val. organizuoti Vilties festivalį, kurio metu bus sakomi pamokslai, organizuojami religiniai pasirodymai pievoje šalia Baltojo tilto (baigiamuosius darbus atliekant iki rugpjūčio 28 d. 12 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad viso festivalio metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. pasibaigus festivaliui per 1 valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti festivalio metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. pastatyti Tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodytą skaičių biotualetų (tarp jų pritaikytų neįgaliems asmenims). Biotualetus statyti neužstatant įėjimų (įvažiavimų) ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.5. užtikrinti, kad festivalio metu ir statant konstrukcijas nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.6. festivalio vietą ir laiką papildomai suderinti su tinklinio ir pliažinio tinklinio sporto klubu „Auksma“;

2.7. užtikrinti palapinės priežiūrą, jos apsaugą ir estetinį vaizdą (paskirti už priežiūrą atsakingą asmenį, su kuriuo prireikus būtų galima susisiekti);

2.8. užtikrinti festivalio dalyvių saugumą;                                                                               

2.9. nevažiuoti automobiliais ant vejos, išskyrus aptarnaujantį transportą palapinės pastatymo ir išmontavimo darbų metu;

2.10. užtikrinti, kad festivalio metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei bei atliekami kiti teisės aktams ar viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

2.11. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką festivalio metu.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią