Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2300 2016-08-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ VINCO KUDIRKOS AIKŠTĖJE

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KONCERTĄ VINCO KUDIRKOS AIKŠTĖJE

 

 2016 m. rugpjūčio 10 d. Nr.  A30-2300

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 40-479 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vilmos Šilalienės įgaliojimų“ 1.3 punktu:

1. L e i d ž i u  Aleksandrui Biriukovui 2016 m. rugpjūčio 11 d. 19.30–22 val. organizuoti grupės „Music Inwallved“ koncertą Vinco Kudirkos aikštėje (generatorių pastatant ant šaligatvio).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką koncerto metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl koncerto metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti koncerto dalyvių saugumą;

2.4. užtikrinti, kad koncerto metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o esant žalai ją atlyginti;

2.5. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir Vinco Kudirkos aikštės, išskyrus koncertą aptarnaujantį transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.6. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto jį nutraukti;

2.7. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką koncerto metu.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Vilma Šilalienė

______________

 

 

Į pradžią