Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2245/19 2019-09-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-07-18 ĮSAKYMO <br> NR. A30-1481/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MINĖJIMĄ IR DVIRAČIŲ ŽYGĮ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-07-18 ĮSAKYMO

NR. A30-1481/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI MINĖJIMĄ IR DVIRAČIŲ ŽYGĮ“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d.   Nr. 30- 2245/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. A30-1481/19 „Dėl leidimo organizuoti minėjimą ir dviračių žygį“:

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u  Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biurui nuo 2019 m. rugsėjo 9 d.
21 val. pradėti paruošiamuosius darbus Lukiškių aikštėje, o rugsėjo 10 d. 7–21 val. organizuoti Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos minėjimą Lukiškių aikštėje, 18.00–19.30 val. organizuoti dviračių žygį, dalyviams važiuojant nuo Lukiškių aikštės Gedimino prospektu,
A. Mickevičiaus, Birutės gatvėmis iki Vingio parko ir atgal Birutės, A. Mickevičiaus gatvėmis, Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės.“

2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti policijos palydą dviračių žygio metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas.“

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią