Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2236/19 2019-09-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-08-19 ĮSAKYMO <br> NR. A30-1691/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES IR ŠVENTĘ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-08-19 ĮSAKYMO

NR. A30-1691/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES IR ŠVENTĘ“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d.   Nr. 30- 2236/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. A30-1691/19 „Dėl leidimo organizuoti eitynes ir šventę“:

1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. L e i d ž i u  Vilniaus Krišnos sąmonės religinei bendruomenei 2019 m. rugsėjo 7 d. 12 val. pradėti paruošiamuosius darbus Vinco Kudirkos aikštėje ir S. Moniuškos skvere, o nuo 14.30 val. organizuoti eitynes „Visatos Viešpaties šventė 2019“ ir dalyviams pėsčiųjų takais eiti nuo pastato Raugyklos g. 23 Raugyklos, Rūdninkų, Vokiečių, Vilniaus gatvėmis iki S. Moniuškos skvero, o nuo 15.15 val. dalyviams eiti traukiant vežimą nuo S. Moniuškos skvero Vilniaus, Vokiečių, Didžiąja, Pilies, Šventaragio gatvėmis, per Katedros aikštę, Gedimino prospektu iki Vinco Kudirkos aikštės, kurioje iki 20 val. vyks šventinė programa (baigiamuosius darbus atlikti iki rugsėjo 7 d. 22 val.).“

2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, užtikrinti palydą ir saugų eismą eitynių metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui:

3.2.1. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2019 m. rugsėjo 7 d. iki 15 val. išmontuoti stulpelius, esančius Pilies gatvės pradžioje, o 17 val. pasibaigus eitynėms juos sumontuoti;

3.2.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. rugsėjo 7 d.
16.30 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve, o 16.50 val. juos pakelti.“

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią