Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2284/19 2019-09-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „JAUNASIS VALANDERIS“

 

2019 m. rugsėjo 6 d.   Nr. 30- 2284/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Ahil“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Jaunasis Valanderis“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. 2019 m. rugsėjo 16 d. pradėti paruošiamuosius darbus krepšinio aikštelėje, esančioje gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214 (demontavimo darbus atlikti iki spalio 17 d.);

1.2. 2019 m. rugsėjo 21 d. 20–23 val. filmuoti gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214 trumpam (iki 3 min.) ribojant pėsčiųjų eismą, nuo rugsėjo 20 d. 8 val. iki rugsėjo 21 d. 23 val. draudžiant transporto eismą ir transporto priemonių statymą minėtų namų kiemuose;

1.3. nuo 2019 m. rugsėjo 27 d. 16 val. iki rugsėjo 28 d. 5 val. filmuoti šalia pastato Traidenio g. 38, nuo rugsėjo 27 d. 6 val. iki rugsėjo 28 d. 6 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų Traidenio gatvėje;

1.4. 2019 m. rugsėjo 29 d. 18–24 val. filmuoti šalia Karaliaus Mindaugo paminklo, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą T. Vrublevskio ir Arsenalo gatvių sankryžoje, techninį filmavimo transportą statyti ant šaligatvių šalia Lietuvos nacionalinio muziejaus, o nuo rugsėjo 28 d. 12 val. iki rugsėjo 30 d. 7 val. rezervuoti 40 automobilių stovėjimo vietų automobilių stovėjimo aikštelėje prie Kalnų parko;

1.5. 2019 m. rugsėjo 30 d. 0–6 val. filmuoti automobilių važiavimą Gedimino prospekto dalyje nuo Vilniaus iki Šventaragio gatvės ir suderinus su Vilniaus arkivyskupija išjungti Katedros varpinės bokšto apšvietimą;

1.6. nuo 2019 m. spalio 1 d. 6 val. iki spalio 3 d. 7 val. rezervuoti 20 automobilių stovėjimo vietų Lukiškių skersgatvyje;

1.7.  nuo 2019 m. spalio 3 d. 18 val. iki spalio 4 d. 7 val. ir nuo spalio 4 d. 18 val. iki spalio 5 d. 7 val. filmuoti gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214, trumpam (iki 3 min.) ribojant pėsčiųjų eismą ir išjungiant gatvių apšvietimą, nuo spalio 2 d. 8 val. iki spalio 5 d. 8 val. draudžiant transporto eismą ir transporto priemonių statymą minėtų namų kiemuose;

1.8. nuo 2019 m. spalio 5 d. 18 val. iki spalio 6 d. 7 val. filmuoti šalia pastato Ukmergės g. 202, nuo spalio 4 d. 18 val. iki spalio 6 d. 8 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę šalia minėto pastato;

1.9. 2019 m. spalio 9 d. 8–18 val. filmuoti gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214, trumpam (iki 3 min.) ribojant pėsčiųjų eismą, nuo spalio 7 d.
8 val. iki spalio 9 d. 20 val. draudžiant transporto eismą ir transporto priemonių statymą minėtų namų kiemuose;

1.10. 2019 m. spalio 10 d. 8–18 val. filmuoti Gvazdikų sodų 5-osios gatvėje, techninį transportą statant minėtoje gatvėje ant važiuojamosios kelio dalies taip, kad būtų užtikrintas laisvas pravažiavimas.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių uždarąją akcinę bendrovę „Ahil“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros, taip pat Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti, kad visų filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.3. sudaryti sutartį, kad kaskart pasibaigus filmavimui per vieną valandą būtų sutvarkyta teritorija, surinktos ir išvežtos šiukšlės, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti filmavimų metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.4. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimų metu;

2.5. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.6. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.7. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.8. Katedros varpinės bokšto apšvietimo išjungimą suderinti su Vilniaus arkivyskupija;

2.9. papildomai informuoti Lietuvos nacionalinį muziejų apie 2019 m. rugsėjo 29 d.
18–24 val. organizuojamą filmavimą šalia Karaliaus Mindaugo paminklo;

2.10. numatyti ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.11. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.12. pagal parengtą ir su Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.13. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimo vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.14. įrengus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojančius ar draudžiančius transporto eismą, iš karto nufotografuoti ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada įrengti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.15. demontavus kelio ir (ar) informacinius ženklus, ribojusius ar draudusius transporto eismą, iš karto nufotografuoti buvusią ženklų įrengimo vietą ir nuotraukas atsiųsti elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Nuotraukose arba elektroniniame laiške turi būti aiškiai nurodyta data ir laikas, kada demontuoti kelio ir (ar) informaciniai ženklai;

2.16. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.17. suderinti gatvių apšvietimo išjungimo galimybę ir sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.18. tvoros ir kitos įrangos įrengimą gyvenamųjų namų kieme tarp pastatų Ukmergės g. 208, 210, 212 ir 214 suderinti su atsakingais Savivaldybės administracijos padaliniais;

2.19. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu;

3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ 2019 m. rugsėjo 30 d. 00.00–06.00 val. nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio ir Vilniaus gatvėmis.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią