Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-354/19 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ

 

2019 m. rugsėjo 11 d.   Nr. 40- 354/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi,  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 40-345/19 „Dėl Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamų struktūrinių padalinių ir veiklos sričių nustatymo“:

1. Į g a l i o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Adomą Bužinską:

1.1. leisti įsakymus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba:

1.1.1. alkoholiniais gėrimais papildymo, sustabdymo, patikslinimo, įspėjimo ir panaikinimo;

1.1.2. tabako gaminiais papildymo, sustabdymo, patikslinimo, įspėjimo ir panaikinimo;

1.2. pasirašyti licencijas verstis mažmenine prekyba:

1.2.1. tabako gaminiais;

1.2.2. alkoholiniais gėrimais;

1.3. išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą;

1.4. pateikti rašytinius motyvuotus atsisakymus išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą;

1.5. įspėti apie galimą leidimo įrengti išorinę reklamą galiojimo panaikinimą;

1.6. leisti įsakymus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą galiojimo panaikinimo;

1.7. leisti įsakymus dėl leidimų organizuoti renginius, piketus, mitingus;

1.8. pasirašyti leidimus:

1.8.1. vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą;

1.8.2. vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą.

2020 m. sausio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-5/20 redakcija

1.9. leisti įsakymus dėl leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, įspėjimo apie galimą galiojimo sustabdymą;

2020 m. sausio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-5/20 redakcija

 

1.10. suteikti kuruojamų struktūrinių padalinių vadovams sveikatos dienas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu;

2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-386/19 redakcija

 

1.10.1. atostogas ir lengvatas, sveikatos dienas, galimybę dirbti nuotoliniu būdu, leisti į komandiruotes, mokymus, seminarus ir konferencijas Lietuvoje;

1.10.2. pavesti vienam iš struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų laikinai pavaduoti struktūrinio padalinio vadovą jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

1.11. pasirašyti motyvuotus atsisakymus išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-386/19 redakcija

2020 m. sausio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-5/20 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymą  Nr. 40-153/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įgaliojimas galioja iki 2023 m. balandžio 24 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-386/19 - 2019-09-25
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-11 ĮSAKYMO NR. 40-354/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-5/20 - 2020-01-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-11 ĮSAKYMO NR. 40-354/19 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADOMO BUŽINSKO ĮGALIOJIMŲ“ PAKEITIMO
Į pradžią