Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2332/19 2019-09-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NAUJININKŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĘ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NAUJININKŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĘ

 

2019 m. rugsėjo 13 d.   Nr. 30- 2332/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Artūrui Melianui 2019 m. rugsėjo 26 d. 10.00–19.00 val. organizuoti Naujininkų bendruomenės šventę:

1.1.10.00–16.00 val. organizuoti menines improvizacijas Naujininkų seniūnijoje;

1.2. 15.00–15.30 val. organizuoti tapybos pristatymą prie pastatų Panevėžio g. 29 ir Dariaus ir Girėno g. 11;

1.3. 16.00–16.30 val. organizuoti eiseną Vyšnių, Šaltkalvių, Kapsų, Panevėžio, Dzūkų, Telšių gatvėmis iki Telšių gatvėje esančio skvero;

1.4. 16.30–19.00 val. organizuoti pramogas šalia Telšių gatvės esančiame skvere.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginių metu, o jiems pasibaigus sutvarkyti teritoriją (iki rugsėjo 26 d. 21 val.), surinkti ir išvežti šiukšles bei atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.5. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių ir aikščių, išskyrus renginių transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.6. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, o esant nusiskundimų dėl triukšmo ar viešosios rimties trikdymo iš karto juos nutraukti;

2.7. renginius organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.8. užtikrinti renginių dalyvių saugumą;

2.9. užtikrinti tvarkingą dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu ir užtikrinti saugų eismą ir palydą eisenos metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie akciją per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas (leidimas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  (Žygimantų g. 2,  LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią