Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2335/19 2019-09-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-07-31 ĮSAKYMO <br> NR. A30-1598/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARAMOS IR SOLIDARUMO AKCIJĄ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-07-31 ĮSAKYMO

NR. A30-1598/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI PARAMOS IR SOLIDARUMO AKCIJĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 13 d.   Nr. 30- 2335/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija),

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A30-1598/19 „Dėl leidimo organizuoti paramos ir solidarumo akciją“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u  labdaros ir paramos fondui „Mamų unija“ 2019 m. rugsėjo 15 d. 19 val. pradėti paruošiamuosius darbus ir pastatyti Katedros aikštėje jūrinį konteinerį (iš anksto suderintoje vietoje),  kuriame iki 2019 m. spalio 16 d. 12 val. vyks paramos ir solidarumo akcija „Vienos kėdės istorija“, skirta sergantiems vėžiu vaikams ir jų tėvams palaikyti (baigiamuosius darbus atlikti iki spalio 17 d. 12 val.).“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią