Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1813/19 2019-09-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-21 ĮSAKYMO NR. 30-1222/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „VILNIAUS NAKTINIS RIEDĖJIMAS“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-21 ĮSAKYMO NR. 30-1222/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINIUS „VILNIAUS NAKTINIS RIEDĖJIMAS“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 17 d.   Nr. A30-1813/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu,

p a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 30-1222/19 „Dėl leidimo organizuoti renginius „Vilniaus naktinis riedėjimas“ 5 punktu ir išdėstau jį taip:

„5. N u s t a t a u, kad 2019 m. rugsėjo 22 d. ir 26 d. 16–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Jogailos iki A. Stulginskio gatvės.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią