Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1854/19 2019-09-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-09-19 ĮSAKYMO NR. A30-1825/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRIATLONO VARŽYBAS“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-09-19 ĮSAKYMO NR. A30-1825/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI TRIATLONO VARŽYBAS“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d.   Nr. A30- 1854/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A30-1825/19 „Dėl leidimo organizuoti triatlono varžybas“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Sveikas miestas“, viešajai įstaigai „Triatlono ritmu“ ir viešajai įstaigai „Lietuvos triatlono taurė“ 2019 m. rugsėjo 21 d. 6–16 val. organizuoti triatlono varžybas, draudžiant transporto priemonių eismą, išskyrus viešąjį transportą, Lizdeikos, Vaidilutės, Svajonių ir Valakupių gatvėse.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią