Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2492/19 2019-09-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d.   Nr. 30- 2492/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.1–4.4 ir 4.6 papunkčiais:

1.  T v i r t i n u  pridedamas:

1.1. pranešimo apie organizuojamą renginį formą;

1.2. pranešimo apie filmavimą formą;

1.3. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

1.4. prašymo leisti filmuoti formą;

1.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus išduodamo leidimo organizuoti renginį formą.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 30-2368 „Dėl dokumentų formų tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2492/19 - DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-2492/19 - DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
30-2492/19 - DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
30-2492/19 - DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
30-2492/19 - DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
Į pradžią