Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2492/19 2019-09-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d.   Nr. 30- 2492/19

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.1–4.4 ir 4.6 papunkčiais:

1.  T v i r t i n u  pridedamas:

1.1. pranešimo apie organizuojamą renginį formą;

1.2. pranešimo apie filmavimą formą;

1.3. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

1.4. prašymo leisti filmuoti formą;

1.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus išduodamo leidimo organizuoti renginį formą.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 30-2368 „Dėl dokumentų formų tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo

įsakymu Nr.

 

2019 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3068/19 redakcija

 

(Pranešimo apie organizuojamą renginį forma)

 

(renginio organizatoriaus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)

 

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

 

(telefono numeris)

 

(el. pašto adresas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

PRAnešimas apie organizuojamą renginį

20

 

-

 

-

 

Vilnius

 

 Renginio:

pradžia

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

pabaiga

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

vieta

 

forma

 

 

dalyvių skaičius

 

 

(varžybos, šventė, minėjimas, akcija ar kt.)

 

 

 

programa ir apibūdinimas ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Užtikrinsiu, kad renginio metu nebūtų kurstoma nesantaika ir diskriminacija tautybės, rasės, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymais saugomais pagrindais, nebus keliama grėsmė valstybės ir (ar) visuomenės saugumui, viešajai tvarkai, žmonių sveikatai ir (ar) gyvybei bei nebus atliekami kiti teisės aktams prieštaraujantys veiksmai.

 

                                                                  ____________      __________________________

                                                                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 5) 211 2512, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo

įsakymu Nr.

 

(pranešimo apie filmavimą forma)

 

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)

 

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

 

(telefono numeris)

 

(el. pašto adresas)

 

 

Viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“

 

 

Pranešimas Apie filmavimą

20 ___ - ___ - ___

Vilnius

 

Pranešame, kad 20 ___ m. ___________________ d. bus filmuojamas ________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Filmuojant nebus trukdomas transporto priemonių eismas, viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas.

PRIDEDAMA. Su filmavimu susijusi informacija ir dokumentai, _______ lapų.

 

                                                                  ____________      __________________________

                                                                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

 

SUDERINTA

Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 5) 211 2512, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo

įsakymu Nr.

 

2019 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3068/19 redakcija

 

(Prašymo leisti organizuoti renginį forma)

 

(renginio organizatoriaus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)

 

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

 

(telefono numeris)

 

(el. pašto adresas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS leisti organizuoti renginį

20

 

-

 

-

 

Vilnius

 

 Renginio:

pradžia

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

pabaiga

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

vieta

 

tikslas

 

forma

 

 

dalyvių skaičius

 

 

(koncertas, varžybos, šventė, minėjimas, reklaminė akcija ar kt.)

 

 

 

Tiksli renginio programa ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Eitynių, procesijų, kolonų judėjimo maršrutai ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Renginio metu _______________ vykdoma prekyba _____________________________________

                                      (įrašyti bus ar nebus)                                              (maisto produktais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ar kt.)

Renginio metu _______________ stabdomas, draudžiamas eismas.

                            (įrašyti bus ar nebus)

Kita informacija __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Užtikrinsiu, kad renginio metu nebūtų kurstoma nesantaika ir diskriminacija tautybės, rasės, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymais saugomais pagrindais, nebus keliama grėsmė valstybės ir (ar) visuomenės saugumui, viešajai tvarkai, žmonių sveikatai ir (ar) gyvybei bei nebus atliekami kiti teisės aktams prieštaraujantys veiksmai.

 

                                                                  ____________      __________________________

                                                                                                  (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 5) 211 2512, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo

įsakymu Nr.

 

(prašymo leisti filmuoti forma)

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)

 

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

 

(telefono numeris)

 

(el. pašto adresas)

 

Viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“

 

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO filmuoti filmą

 

 

20

 

-

 

-

 

Vilnius

 

 

Prašau leisti nuo 20 ____ m. _________________ d. iki 20 ____ m. ________________ d. filmuoti filmą ___________________________________________________________________ .

 

Filmo gamintojas _________________________________________________________________

                                             (pavadinimas)

Filmo prodiuseris _________________________________________________________________

                                             (vardas ir pavardė)

Filmo prodiuseris Lietuvoje _________________________________________________________

                                             (vardas ir pavardė)

Projekto vadovas Lietuvoje _________________________________________________________

                                             (vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

Filmavimo aikštelės vadybininkas (administratorius) _____________________________________

                                                                                  (vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

________________________________________________________________________________

 

Išsamesnė informacija apie filmą:

 

Filmavimo aikštelė________________________________________________________________             

Pagrindiniai filmo aktoriai      __________________________________________________________

Filmavimo datos         Vilniuje         ________          dienų sk.          ________        naktų sk. _______

Lietuvoje      ________    dienų sk.          ________     naktų sk. _______          Kitos šalyse     ________       dienų sk.          ________        naktų sk. _______

 

□ pirmoji filmavimo diena Vilniuje     □ pirmoji filmavimo diena Lietuvoje

 

Projekto tipas           □ vaidybinis              □ TV filmas                 □ trumpametražis

                                 □ dokumentinis         □ TV serialas               □ studento

 

Filmo biudžetas (eurais) ____________________________________________________________

Filmo biudžetas Lietuvoje (eurais) ____________________________________________________

Šalis gamintoja ___________________________________________________________________

Bendra gamyba ___________________________________________________________________

Platintojas _______________________________________________________________________

Transliuotojas ____________________________________________________________________

 

Komanda (iš jų – lietuviai) (sk.): aktoriai ____(__) , techniniai darbuotojai  ____(__) , papildomi darbuotojai  ___(___) , modeliai ____(__) ,  iš viso ______(___) .

 

Vaidybiniai automobiliai                _______________________________________________________

 

Techninis transportas (iš viso)     __________________________________________________

 

Maitinimo kompanija  __________________________________________ , tel. ______________ , asmuo ryšiams __________________________ .

 

Stovėjimo vietų rezervavimo kompanija  ____________________________ , tel. _____________ , asmuo ryšiams __________________________ .

 

Generatorių nuomos kompanija  ___________________________________ , tel. _____________ ,    asmuo ryšiams __________________________ .

 

PRIDEDAMA:

1.              Sinopsis, ________ lapų.

2.              Draudimo liudijimo kopija, _______ lapų.

 

 

 

 

_________________             ________________    __________________________

               (pareigos)                                   (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)             

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 5) 211 2512, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo

įsakymu Nr.

 

(leidimo organizuoti renginį forma)

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIUS

 

                                                                                               Į 20 __ - ___ - ___ Nr. ______________

 

leidimas organizuoti renginį

 

20 ___ - ___ - ___ Nr. ___________

 

 

Vadovaudamiesi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“, Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 30–2454/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. L e i d ž i a m e________________________________________________________.

2. Į p a r e i g o j a m e  renginio organizatorius:

2.1._____________________________________________________________________ ;

2.2._____________________________________________________________________ ;

2.3._____________________________________________________________________ .

Šis leidimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_____________________                        ___________                       ________________________

                   (pareigos)                                                               (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3068/19 - 2019-11-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-30 ĮSAKYMO NR. 30-2492/19 „DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią