Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2011/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 173 (KADASTRO NR. 0101/0159:0436) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 173 (KADASTRO NR. 0101/0159:0436)  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30-2011/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo  taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Liepkalnio g. 173 (kadastro Nr. 0101/0159:0436) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio  tikslas – padalyti sklypą, projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-57659), bei sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 436-1:

1.1.1. plotą – 1000 (vieno tūkstančio) kv. m;

1.1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 436-2:

1.2.1. plotą – 1827 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt septynių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 436-3:

1.3.1. plotą – 4536 (keturių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt šešių) kv. m;

1.3.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.);

1.4. žemės sklypo Nr. 436-4:

1.4.1. plotą – 3843 (trijų tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų) kv. m;

1.4.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.4.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.4.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – aerodromo apsaugos zonos (V sk.).

2. S i ū l a u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

            3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl formavimo ir pertvarkymo projekte numatytų sklypų suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos ir plotas, servitutų ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami rengiant sklypo kadastrinius matavimus;

3.3. įvažiavimo į sklypą vieta gali būti keičiama rengiant statinio statybos techninį projektą.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią