Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2014/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 109, NR. 111, NR. 113, NR. 117, NR. 119, NR. 121, NR. 123, NR. 110, NR. 112, NR. 114, NR. 115, NR. 116, NR. 118, NR. 120, NR. 122 IR NR. 124 SPRENDINIŲ <br> KOREGAVIMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 109, NR. 111, NR. 113, NR. 117, NR. 119, NR. 121, NR. 123, NR. 110, NR. 112, NR. 114, NR. 115, NR. 116, NR. 118, NR. 120, NR. 122 IR NR. 124 SPRENDINIŲ

KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2014/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugsėjo 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG117557:

1. T v i r t i n u   apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu   Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 109 (Baltadvario g. 2, kadastro Nr. 0101/0101: 295), Nr. 111 (Baltadvario g. 4, kadastro Nr. 0101/0101:1124), Nr. 113 (Baltadvario g. 6, kadastro Nr. 0101/0101:1335), Nr. 117 (Baltadvario g. 8, kadastro Nr. 0101/0101:1340), Nr. 119 (Baltadvario g. 10, kadastro Nr. 0101/0101:1337), Nr. 121 (Baltadvario g. 12, kadastro Nr. 0101/0101:1125), Nr. 123 (Baltadvario g. 14, kadastro Nr. 0101/0101:228), Nr. 110 (Sidabrės g. 1, kadastro Nr. 0101/0101:317), Nr. 112 (Sidabrės g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:1332), Nr. 114 (Sidabrės g. 5, kadastro Nr. 0101/0101:1333), Nr. 115 (Sidabrės g. 7, kadastro Nr. 0101/0101:1334), Nr. 116 (Sidabrės g. 11, kadastro Nr. 0101/0101:1341), Nr. 118 (Sidabrės g. 13, kadastro Nr. 0101/0101:1339), Nr. 120 (Sidabrės g. 15, kadastro  Nr. 0101/0101:1336), Nr. 122 (Sidabrės g. 17, kadastro Nr. 0101/0101:318) ir Nr. 124 (kadastro Nr. 0101/0101:157) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-247). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią