Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2004/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ PASTATAMS (P. P. BŪČIO G. 5A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ PASTATAMS (P. P. BŪČIO G. 5A IR KITIEMS) SUTEIKIMO  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2004/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu:

1. S u t e i k i u  adresus pastatams Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

1.1. pastatui (unikalus Nr. 440051175361) adresą – P. P. Būčio g. 5A;

1.2. pastatui (unikalus Nr. 440051175429) adresą – P. P. Būčio g. 9A;

1.3. pastatui (unikalus Nr. 440051137605) adresą – P. P. Būčio g. 12A;

1.4. pastatui (unikalus Nr. 440051137616) adresą – P. P. Būčio g. 12B;

1.5. pastatui (unikalus Nr. 440051137627) adresą – P. P. Būčio g. 12C.

2. K e i č i u  adresų koordinates žemės sklypams su pastatais Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą – P. P. Būčio g. 5, 9, 12.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2004/19 - DĖL ADRESŲ PASTATAMS (P. P. BŪČIO G. 5A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (PRIEDAS)
Į pradžią