Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2017/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0162:1175) TRAKŲ VOKĖS KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0162:1175) TRAKŲ VOKĖS KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2017/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1.              N u s t a t a u,  kad pradedamas rengti 5309 (penkių tūkstančių trijų šimtų devynių) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1175) Trakų Vokės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai:

1.1.        padalyti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus;

1.2.        pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti žemės sklypams Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atitinkančius naudojimo būdus.

2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią