Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2006/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIEPŲ AL. 77A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIEPŲ AL. 77A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30- 2006/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu:

1. S u t e i k i u  adresus žemės sklypams Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

1.1. žemės sklypui Nr. 17 adresą – Liepų al. 77A;

1.2. žemės sklypui Nr. 14 adresą – Liepų al. 77B;

1.3. žemės sklypui Nr. 12 adresą – Liepų al. 77C;

1.4. žemės sklypui Nr. 11 adresą – Liepų al. 77D;

1.5. žemės sklypui Nr. 13 adresą – Liepų al. 77E;

1.6. žemės sklypui Nr. 16 adresą – Liepų al. 77F;

1.7. žemės sklypui Nr. 15 adresą – Liepų al. 77G;

1.8. žemės sklypui Nr. 10 adresą – Liepų al. 77H;

1.9. žemės sklypui Nr. 9 adresą – Liepų al. 77J;

1.10. žemės sklypui Nr. 5 adresą – Liepų al. 77K;

1.11. žemės sklypui Nr. 6 adresą – Liepų al. 77L;

1.12. žemės sklypui Nr. 7 adresą – Liepų al. 77M;

1.13. žemės sklypui Nr. 8 adresą – Liepų al. 77N;

1.14. žemės sklypui Nr. 4 adresą – Liepų al. 77P;

1.15. žemės sklypui Nr. 3 adresą – Sirpučių g. 81;

1.16. žemės sklypui Nr. 2 adresą – Sirpučių g. 83;

1.17. žemės sklypui Nr. 1 adresą – Sirpučių g. 85.

2019 m. spalio 21 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-2106/19 redakcija

 

2. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeitus (suteikus) gatvės pavadinimą bus keičiami 1.1–1.14 papunkčiuose nurodytų žemės sklypų adresai.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS - ĮSAKYMAS - A30-2106/19 - 2019-10-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-10-08 ĮSAKYMO NR. A30-2006/19 „DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIEPŲ AL. 77A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
A30-2006/19 - DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (LIEPŲ AL. 77A IR KITIEMS) SUTEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (PRIEDAS)
Į pradžią