Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2013/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO DVARIŠKIŲ G. 74 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO DVARIŠKIŲ G. 74 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30-2013/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u žemės sklypo Dvariškių g. 74 (kadastro Nr. 0101/0101:1937) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-55554), bei sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 500 (penkių šimtų) kv. m;

1.1.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2. žemės sklypo Nr. 2:

1.2.1. plotą – 657 (šešių šimtų penkiasdešimt septynių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2. S i ū l a u Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

3. N u s t a t a u,  kad sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodytų sklypų suformavimo.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią