Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2010/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO VILIJOS G. 12 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VILIJOS G. 12 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. A30-2010/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  1855 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių) kv. m kitos paskirties žemės sklypo Vilijos g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektą, jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-51684), ir sprendinius:

1.1. plotą – 1855 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių) kv. m;

1.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas linijomis ir skaičiais 1–18;

1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  teritorijos;

1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.).

2. N u s t a t a u,  kad sklypo naudotojai privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo Vilijos g. 12 suformavimo ir į valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą dėl sklypo duomenų įregistravimo.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią