Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-406/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO (AD-30) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO (AD-30) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. 40- 406/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d.  įsakymu Nr. 30-1292/19 „Dėl Vilniaus miesto strateginės krypties „Vilnius 2IN“ projektų valdymo metodikos ir projektų valdymo politikos  patvirtinimo“,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektų vadovo pareigybės aprašymą (AD-30) (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-406/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO (AD-30) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią