Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-408/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KONKURSŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKURSŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. 40-408/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 7 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 1-1718 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo“,

s k e l b i u konkursus šių biudžetinių įstaigų direktorių pareigoms eiti ir nustatau tokias pretendentų atrankos datas:

Eil. nr.

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Konkurso paskelbimo data

Atrankos posėdžio data

1.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla

2019-10-09

2020-02-11

2.

Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija

2019-10-09

2020-02-13

3.

Vilniaus Maironio progimnazija

2019-10-09

2020-02-20

4.

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras

2019-10-09

2020-02-25

5.

Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

2019-10-09

2020-02-27

6.

Vilniaus Santariškių konsultacinis mokymo centras

2019-10-09

2020-03-03

7.

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras

2019-10-09

2020-03-05

8.

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

2019-10-14

2020-03-12

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią