Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-410/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. 40-410/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u  pridedamą Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus patarėjo pareigybės   aprašymą (VPPS-5).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
40-410/19 - DĖL VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią