Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2029/19 2019-10-09
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:2166) BUVUSIAME GURELIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:2166) BUVUSIAME GURELIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 9 d.   Nr. A30-2029/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:2166) buvusiame Gurelių kaime formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslai: padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-63201), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 1:

1.1.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.1.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 2:

1.2.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.2.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.3. žemės sklypo Nr. 3:

1.3.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.3.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.3.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.3.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.4. žemės sklypo Nr. 4:

1.4.1. plotą – 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) kv. m;

1.4.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.4.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.4.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.5. žemės sklypo Nr. 5:

1.5.1. plotą – 820 (aštuonių šimtų dvidešimties) kv. m;

1.5.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.5.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.6. žemės sklypo Nr. 6:

1.6.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.6.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.6.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.7. žemės sklypo Nr. 7:

1.7.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.7.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.7.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.8. žemės sklypo Nr. 8:

1.8.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.8.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.8.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.8.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.9. žemės sklypo Nr. 9:

1.9.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.9.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.9.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.9.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.10. žemės sklypo Nr. 10:

1.10.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.10.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.10.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.10.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.11. žemės sklypo Nr. 11:

1.11.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.11.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.11.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.11.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.12. žemės sklypo Nr. 12:

1.12.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.12.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.12.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.12.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.13. žemės sklypo Nr. 13:

1.13.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.13.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.13.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.13.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.14. žemės sklypo Nr. 14:

1.14.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.14.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.14.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.14.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.15. žemės sklypo Nr. 15:

1.15.1. plotą – 835 (aštuonių šimtų trisdešimt penkių) kv. m;

1.15.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.15.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.15.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.16. žemės sklypo Nr. 16:

1.16.1. plotą – 842 (aštuonių šimtų keturiasdešimt dviejų) kv. m;

1.16.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.16.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.16.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.17. žemės sklypo Nr. 17:

1.17.1. plotą – 315 (trijų šimtų penkiolikos) kv. m;

1.17.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.17.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.17.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.18. žemės sklypo Nr. 18:

1.18.1. plotą – 1598 (vieno tūkstančio penkių šimtų devyniasdešimt aštuonių) kv. m;

1.18.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.18.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.18.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimus – aerodromo apsaugos zonos (V sk.), dujotiekių apsaugos zonos (IX sk.);

1.19. žemės sklypo Nr. 19:

1.19.1. plotą – 480 (keturių šimtų aštuoniasdešimties) kv. m;

1.19.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.19.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.19.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.);

1.20. žemės sklypo Nr. 20:

1.20.1. plotą – 4100 (keturių tūkstančių vieno šimto) kv. m;

1.20.2. pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą;

1.20.3. naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.20.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“: sklype ir šalia jo esančių bei numatytų inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo apribojimą – aerodromo apsaugos zonos (V sk.).

2. S i ū l a u:

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus;

2.2. sklypų, sprendinių brėžinyje pažymėtų Nr. 17 ir 18, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. sklypo naudotojai turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl formavimo ir pertvarkymo projekte numatytų sklypų suformavimo;

3.2. žemės sklypo ribos, plotas ir turinys gali būti tikslinami atlikus sklypo kadastrinius matavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2029/19 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:2166) BUVUSIAME GURELIŲ KAIME FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią