Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-238/19 2019-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ RIBŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ RIBŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d.   Nr. 22-238/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 4 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės seniūnaitijų ribų schemą (pridedama).

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupei paskelbti 1 punktu patvirtintos schemos interaktyvų variantą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
22-238/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ RIBŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
22-238/19 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJŲ RIBŲ SCHEMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią