Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2108/19 2019-10-21
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. spalio 21 d.   Nr. A30- 2108/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.4 papunkčiu:

1. S u t e i k i u ir tikslinu butams, esantiems Vilniaus miesto savivaldybėje:

1.1. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 1098-2005-3016) Gelvonų g. 30, numerius pagal 1 priedą;

1.2. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 4400-5258-2697) P. P. Bučio g. 3A, numerius pagal 2 priedą;

1.3. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 4400-5094-1410) P. Dovydaičio g. 25, numerius pagal 3 priedą;

1.4. butams, esantiems pastate (unikalus Nr. 1094-0217-1019) M. Daukšos g. 8, numerius pagal 4 priedą.

2. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo                    2019 m. spalio 8 d. įsakymą  Nr. A30-2009/19 „Dėl  numerių patalpoms pastatuose (Mindaugo g. 23 ir kituose) suteikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ ir 1.1 papunktį  išdėstau taip:

„1.1. patalpai, esančiai pastate (uniaklus Nr. 4400-0968-5056) Mindaugo g. 23, numerį pagal 1 priedą;“.

3. Įpareigoju butų savininkus iškabinti butų numerius.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-2108/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (1 PRIEDAS)
A30-2108/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (4 PRIEDAS)
A30-2108/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (2 PRIEDAS)
A30-2108/19 - DĖL NUMERIŲ BUTAMS PASTATUOSE (GELVONŲ G. 30 IR KITUOSE) SUTEIKIMO IR TIKSLINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (3 PRIEDAS)
Į pradžią