Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2250/19 2019-11-07
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1800) PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1800) PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

 

2019 m. lapkričio 7 d.   Nr. A30-2250/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.6 punktu:

1. P a k e i č i u  424 (keturių šimtų dvidešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1800) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatau komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą.

2. S i ū l a u  sklypo savininkui kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą dėl 1 punkte nurodyto sklypo pakeistos paskirties ir nustatyto naudojimo būdo įregistravimo.

3. P a v e d u  Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui perskaičiuoti žemės sklypo vertę.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią