Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2868/19 2019-11-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio      d.

įsakymu Nr.

 

 

ĮGALIOJIMAS

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Sversa“ 2018 m. spalio 3 d. pirkimo sutartį Nr. A62-169/18(3.10.21-TD2) dėl Vilniaus Pilaitės gimnazijos, Įsruties g. 3, Vilniuje, sporto aikštyno rekonstravimo ir tvorų statybos rangos darbų su darbo projekto parengimu, įgalioju uždarąją akcinę bendrovę „Sversa“ (kodas 304533881, buveinės adresas Architektų g. 56-101, Vilnius) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir atlikti šiuos veiksmus:

1.    Kreiptis į atsakingas institucijas (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinę bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“, akcinę bendrovę Vilniaus šilumos tinklus, uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus vandenys“, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Lietuvos Respublikos apsaugos ministerijos, valstybės įmonę Registrų centrą, Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir kt.) su prašymais išduoti patvirtinimus, leidimus ir atlikti kitokio pobūdžio veiksmus (pranešti apie darbų pradžią, atjungti (privesti, įjungti) elektrą, šilumą, vandenį, dujas, užsakyti ir (ar) atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas, įregistruoti ir (ar) išregistruoti atitinkamus juridinius faktus ir kt.), būtinus statybos darbams vykdyti ir projektui įgyvendinti, taip pat pasirašyti atitinkamas sutartis.

2.    Atstovauti visose valstybės įstaigose ir organizacijose bei kituose juridiniuose asmenyse, įmonėse ar organizacijose (įskaitant, bet neapribojant, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, valstybės įmonę Registrų centrą, Nacionalinę žemės tarnybą) gaunant leidimus vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, teikti prašymus ir dokumentus (informacinei sistemai „Infostatyba“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir kt.), gauti pažymas, statybos užbaigimo aktą ir jį apmokėti bei kitus reikiamus dokumentus; taip pat ruošti, derinti darbo projektą, projektinę dokumentaciją, gauti leidimus, technines sąlygas, anksčiau nurodytais tikslais atstovauti santykiuose su bet kuriais kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vykdant anksčiau nurodytus pavedimus, gauti bei pateikti visus reikalingus dokumentus (jų kopijas), rašyti prašymus, pareiškimus, sumokėti reikiamus mokesčius, susijusius su įgaliojimo vykdymu, pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Poderskis

 

Į pradžią