Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2859/19 2019-11-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2017-05-31 SPRENDIMO NR. 1-970 „DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO“ PAKEITIMO“

 

2019 m. lapkričio 7 d.   Nr. 30-2859/19

Vilnius

 

 

T e i k i u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos   2017-05-31 sprendimo Nr. 1-970 „Dėl važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų (tarifų) nustatymo“ pakeitimoir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią