Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2876/19 2019-11-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI

 

2019 m. lapkričio 8 d.   Nr. 30-2876/19

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Primum Group“ 2019 m. spalio 29 d. susitarimą Nr. A64-399/19 dėl kelio nuo Popieriaus g. iki Popieriaus g. 5 supaprastinto statybos projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų:

1.              Į g a l i o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Primum Group“ (kodas 302736580, buveinės adresas Kareivių g. 6-402, Vilnius) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir atlikti šiuos veiksmus:

1.2.        teikti prašymus atsakingiems juridiniams asmenims dėl šilumos, vandentiekio ir nuotekų, elektros, ryšių ir kitų inžinerinių tinklų techninių prisijungimo sąlygų ar kitų specialiųjų sąlygų, būtinų projektavimo paslaugoms atlikti, išdavimo;

1.3.        derinti parengtą projektą su atsakingais juridiniais asmenimis;

1.4.        teikti projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ bei teikimus pasirašyti elektroniniu parašu;

1.5.        pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento ir kitų su projektuojamu objektu susijusių dokumentų išdavimo. 

2. T v i r t i n u  uždarajai akcinei bendrovei „Primum Group“ išduodamą įgaliojimą (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2876/19 - DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI (PRIEDAS)
Į pradžią