Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2876/19 2019-11-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio        d.

įsakymu Nr.

 

 

 

ĮGALIOJIMAS

 

Atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Primum Group“ 2019 m. spalio
29 d. susitarimą Nr. A64-399/19 dėl kelio nuo Popieriaus g. iki Popieriaus g. 5 supaprastinto statybos projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų
, įgalioju uždarąją akcinę bendrovę „Primum Group“ (kodas 302736580, buveinės adresas Kareivių g. 6-402, Vilnius) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir atlikti šiuos veiksmus:

1.    Teikti prašymus atsakingiems juridiniams asmenims dėl šilumos, vandentiekio ir nuotekų, elektros, ryšių ir kitų inžinerinių tinklų techninių prisijungimo sąlygų ar kitų specialiųjų sąlygų, būtinų projektavimo paslaugoms atlikti, išdavimo.

2.    Derinti parengtą projektą su atsakingais juridiniais asmenimis.

3.    Teikti projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ bei teikimus pasirašyti elektroniniu parašu.

4.    Pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento ir kitų su projektuojamu objektu susijusių dokumentų išdavimo. 

 

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Poderskis

 

Į pradžią