Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2856/19 2019-11-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI VIKTORUI KUZNECOVUI IŠDAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMOS APIE KETINIMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI VIKTORUI KUZNECOVUI IŠDAVIMO

 

2019 m. lapkričio 7 d.   Nr. 30-2856/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 12 dalimi, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 81 punktais ir atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 6 d. prašymą Nr. A491-402/19,

i š d u o d u  pažymą apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi:

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas

Transporto priemonės markė, modelis

Transporto priemonės identifikavimo numeris

Viktor Kuznecov

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią