Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2886/19 2019-11-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB ,,NOVYJ OPYT“ IŠDUOTOS LICENCIJOS PATIKSLINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,NOVYJ OPYT“ IŠDUOTOS LICENCIJOS PATIKSLINIMO

 

2019 m. lapkričio 11 d.   Nr. 30-2886/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 ir 31  punktais ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimą
Nr. 1-278,

 p a t i k s l i n u  licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas, adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais  vieta, adresas, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Pakeistas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas  

A425-255/16

(2.17.2.20-TR3)

2016-12-16

UAB ,,Novyj Opyt“

Riovonių g. 31, Vilnius

302709487

Kavinė

Kalvarijų g. 59A, Vilnius

Visą parą

Pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 val., sekmadieniais nuo 10 iki 15 val.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią