Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2293/19 2019-11-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO BENDORIŲ G. 55 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BENDORIŲ G. 55 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d.   Nr. A30-2293/19

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti 1481 (vieno tūkstančio keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno) kv. m ploto kitos paskirties žemės sklypo Bendorių g. 55 (kadastro Nr. 0101/0171:726) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

            2.  P a v e d u  Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią