Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2932/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-24 ĮSAKYMO NR. 30-231 „DĖL SKLYPO VAIKŲ G. 16 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-24 ĮSAKYMO NR. 30-231 „DĖL SKLYPO VAIKŲ G. 16 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2932/19

Vilnius

 

 

            P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 30-231 „Dėl sklypo Vaikų g. 16 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ 3 punktu ir jį išdėstau taip:

,,3. N u s t a t a u, kad žemės sklypo ribos ir plotas gali būti keičiami atlikus kadastrinius matavimus.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2932/19 - DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-24 ĮSAKYMO NR. 30-231 „DĖL SKLYPO VAIKŲ G. 16 PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO“ PAPILDYMO (PRIEDAS)
Į pradžią