Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2935/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-08 ĮSAKYMO NR. A30-2258/19 „DĖL SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 67 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-08 ĮSAKYMO  NR. A30-2258/19 „DĖL SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 67 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2935/19

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. A30-2258/19 „Dėl sklypo Eišiškių pl. 67 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ ir išdėstau 1.4.1 papunktį taip:

„1.4.1. plotą – 1032 (vieno tūkstančio trisdešimt dviejų) kv. m;“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią