Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2941/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VILNIAUS MIESTO PARKAI“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VILNIAUS MIESTO PARKAI“ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30- 2941/19

Vilnius

 

 

T e i k i u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Vilniaus miesto parkai“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią