Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2943/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS BEI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS BEI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2943/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu,

t v i r t i n u  Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2943/19 - DĖL SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS BEI LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią