Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2936/19 2019-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SKLYPO RIEŠUTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RIEŠUTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d.   Nr. 30-2936/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 ir 40 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 ir 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo” ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2- 26628-931/2019:

            1. T v i r t i n u žemės sklypo Riešutų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:286) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – padalyti žemės sklypą į atskirus sklypus, taip pat projekto erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-43889), ir sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):

1.1. žemės sklypo Nr. 286-1:

1.1.1. plotą – 804 (aštuonių šimtų keturių) kv. m;

1.1.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.1.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (XIX sk.);

1.2. žemės sklypo Nr. 286-2:

1.2.1. plotą – 685 (šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių) kv. m;

1.2.2. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.3. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2.4. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, – ryšių linijų apsaugos zonos (I sk.), aerodromo apsaugos zonos (V sk.), elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (XX sk.), nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (XIX sk.).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pavadinimas ir turinys) gali būti tikslinamos atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus;

2.2. sklypo naudotojas turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodytų sklypų suformavimo.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2936/19 - DĖL SKLYPO RIEŠUTŲ G. 3 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią