Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3079/19 2019-11-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-11 ĮSAKYMO <br> NR. A30-2274/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „KALĖDŲ SOSTINĖJE 2019“ RENGINIUS“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-11 ĮSAKYMO

NR. A30-2274/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI „KALĖDŲ SOSTINĖJE 2019“ RENGINIUS“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 29 d.   Nr. 30- 3079/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. A30-2274/19 „Dėl leidimo organizuoti „Kalėdų sostinėje 2019 renginius“:

1. Papildau 1.1.13 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.1.13. nuo 2019 m. lapkričio 29 d. iki 2020 m. sausio 26 d. pagal su seniūnijomis sudarytą grafiką seniūnijose organizuoti Šv. Kristoforo šviesos instaliaciją;“.

2. Išdėstau 1.2 papunktį taip:

„1.2. viešajai įstaigai „Sveikas miestas“, viešajai įstaigai Renginių aptarnavimo valdybai, Vilniaus ekstremalių sporto šakų klubui „Arena“ nuo lapkričio 11 d. pradėti paruošiamuosius čiuožyklos įrengimo darbus (elektros atvedimo, scenos ir kitos įrangos montavimo), o gruodžio 6 d. 17 val. organizuoti Kalėdų miestelio projekto „Kalėdų čiuožykla“ atidarymą Lukiškių aikštėje. Čiuožykla veiks nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2020 m. kovo 8 d. pirmadieniais–penktadieniais  
12–22 val. ir šeštadieniais–sekmadieniais 10–22 val., o prekyba vyks ir bus teikiamos paslaugos kasdien 9–24 val. (baigiamuosius darbus atlikti iki 2021 m. kovo 23 d.).“

3. Papildau 4.4.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„4.4.3. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal su seniūnijomis sudarytą grafiką užtikrinti Šv. Kristoforo instaliacijos pervežimą ir įrengimą grafike nurodytose vietose;“.

4. Papildau 4.5.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„4.5.3. kartu su uždarąja akcine bendrove ,,Vilniaus apšvietimas“ užtikrinti 1.1.9 papunktyje nurodytų tiltų ir Rotušės aikštėje esančių medžių papuošimų prijungimą, taip pat pagal grafiką užtikrinti 1.1.13 papunktyje nurodytos Šv. Kristoforo instaliacijos apšvietimą ir padengti visas su papuošimų prijungimą ir elektros energijos sąnaudomis susijusias išlaidas;“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią