Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2528/19 2019-12-04
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-21 ĮSAKYMO <br> NR. A30-2390/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-11-21 ĮSAKYMO

NR. A30-2390/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. A30- 2528/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. A30-2390/19 „Dėl leidimo organizuoti eiseną“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u  asociacijai „Lietuvos advokatūra“ 2019 m. gruodžio 6 d. 11.30–12.30 val. nuo pastato Gedimino pr. 3 organizuoti eiseną, skirtą Lietuvos advokatūros dienai paminėti, Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės, trumpam (iki 15 min.) sustojant prie pastato Gedimino pr. 30.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                               Adomas Bužinskas

______________

 

 

Į pradžią