Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-20/20 2020-01-07
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-02 ĮSAKYMO <br> NR. A30-911/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EUROPOS DIENOS RENGINIUS“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-05-02 ĮSAKYMO

NR. A30-911/19 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EUROPOS DIENOS RENGINIUS“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 7 d.   Nr. A30- 20/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. A30-911/19 „Dėl leidimo organizuoti Europos dienos renginius“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.19 papunktį.

2. Papildau 4.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„4.4. Infrastruktūros skyriui kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ pagal technines galimybes užtikrinti organizatoriams prisijungimą prie elektros energijos tinklų Lukiškių aikštėje ir padengti su tuo susijusias išlaidas.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią