Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-76/20 2020-01-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETŲ VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠVARTAVIMUISI NERIES UPĖS KRANTINĖJE IR KRANTO JUOSTOJE TVIRTINIMO IR ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETŲ VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠVARTAVIMUISI NERIES UPĖS KRANTINĖJE IR KRANTO JUOSTOJE TVIRTINIMO IR ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

 

2020 m. sausio 13 d.   Nr. 30-76/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 ,,Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 43.2 papunkčiu:

1.    T v i r t i n u  penkias Neries upės krantinės ir kranto juostos vietas, kuriose leidžiama Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto sustoti, švartuotis ir stovėti vidaus vandenų transporto priemonėms, su tam tikslui specialiai įrengtais knechtais pagal pridedamą schemą.

2.    P a v e d u uždarajai akcinei bendrovei ,,Grinda“ administruoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintas vietas su tam tikslui specialiai įrengtais knechtais.

3.    N u s t a t a u, kad už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Dokumento priedai:
30-76/20 - DĖL VIETŲ VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŠVARTAVIMUISI NERIES UPĖS KRANTINĖJE IR KRANTO JUOSTOJE TVIRTINIMO IR ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO (PRIEDAS)
Į pradžią