Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-242/20 2020-02-04
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIUS

 

2020 m. vasario 4 d.   Nr. A30- 242/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  biudžetinei įstaigai Vilniaus kultūros centrui organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginius pagal organizatorių iš anksto numatytą ir parengtą renginių programą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka aptverti renginių vietas ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas):

1.1. 2020 m. vasario 15 d. 19 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o vasario 16 d. 17.00–23.30 val. organizuoti 30 šventinių laužų Gedimino prospekte nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės (baigiamuosius darbus atlikti iki vasario 17 d. 10 val.);

1.2. 2020 m. vasario 16 d. 10.00–11.30 val. šventinės jaunimo eisenos „Lietuvos valstybės keliu“ dalyviams eiti nuo Katedros aikštės Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos, Rasų gatvėmis iki Rasų kapinių.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones;

2.2. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.3. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus renginių transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.4. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.5. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų trikdoma viešoji tvarka ir rimtis;

2.6. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos koncerto metu užtikrinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

3. N u s t a t a u,  kad nuo 2020 m. vasario 15 d. 19 val. iki vasario 17 d. 10 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekte nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginių metu, 2020 m. vasario 16 d. 10.00–11.30 val. šventinės jaunimo eisenos metu užtikrinti policijos palydą, o 17–23 val. Vilniaus ir Jogailos gatvių sankryžoje ir Šventaragio gatvės ir Gedimino prospekto sankryžoje užtikrinti saugų pėsčiųjų eismą;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą renginių metu;

4.2.2. 2020 m. vasario 16 d. 6–13 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikšteles šalia Rasų kapinių;

4.2.3. 2020 m. vasario 16 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.2.4.  prireikus kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ organizatoriams pateikti reikiamą kiekį laikinųjų tvorelių renginių saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus renginiams;

4.2.5. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo vasario 16 d. 9.30 val. iki 11.30 val. (eisenos metu) nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje;

4.2.6. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo vasario 15 d. 19 val. iki vasario 17 d. 8 val. nestatyti stulpelių Gedimino prospekte šalia pastato Gedimino pr. 12;

4.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.3.1. prieš renginius paruošti jų vietas, prireikus organizuoti sniego valymo darbus, o pasibaigus renginiams sutvarkyti teritorijas;

4.3.2. prireikus 2020 m. vasario 16 d. pastatyti biotualetus (įskaitant pritaikytus neįgaliems asmenims) renginių vietose;

4.3.3. kartu su miesto tarnybomis iki 2020 m. vasario 16 d. atlikti miesto papuošimo darbus; 

4.3.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal organizatorių pateiktą schemą vasario 15 d. 19 val. pradėti 30 laužų įrengimo vietų darbus Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės;

4.5. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą 2020 m. vasario 16 d. 17.00–23.30 val. vyksiančių renginių metu Gedimino prospekte.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie renginius informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią