Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-247/20 2020-02-05
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-03 ĮSAKYMO <br> NR. A30-223/20 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „TARECO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-03 ĮSAKYMO

NR. A30-223/20 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „TARECO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 5 d.   Nr. A30- 247/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A30-223/20 „Dėl leidimo filmuoti filmą „Tareco“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Virtus Mediae“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Tareco“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. nuo 2020 m. vasario 7 d. 18.30 val. iki vasario 9 d. 16 val. ir nuo 2020 m. vasario 14 d. 18.30 val. iki vasario 16 d. 16 val. filmuoti Lukiškių skersgatvyje draudžiant transporto priemonių eismą (išskyrus gyventojų ir aptarnaujantį transportą), nuo vasario 6 d. 20 val. iki vasario 9 d. 16 val. ir nuo vasario 13 d. 20 val. iki vasario 16 d. 16 val. rezervuoti automobilių stovėjimo vietas Lukiškių skersgatvyje;

1.2. 2020 m. vasario 8 d. 6–20 val. ir vasario 15 d. 6–20 val. privežti ir pastatyti filmavimo įrangą prie elektros transformatorinės Lentpjūvių skersgatvyje šalia pastato Lentpjūvių skg. 10;

1.3. nuo 2020 m. vasario 6 d. 20 val. iki vasario 9 d. 16 val. rezervuoti 80 automobilių stovėjimo vietų A. Tumėno gatvėje.“

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią